Der barndommen skal blomstre

Vi ønsker at barna skal få oppleve en  barndom som er rik på muligheter for hver enkelt.

Derfor arbeider vi ut fra at  ulik behandling= rettferdig behandling.

Vi ønsker at hvert enkelt barn skal få merke at det er verdifullt og unikt.

Vi som arbeider i  Heimdalen barnehage ønsker  å se hva hvert enkelt barn trenger for at de skal få  et utviklingsmiljø som passer akkurat til seg selv.