Ulik behandling= rettferdig behandling

Vi gjør forskjell på folk- både barn og voksne-og behandler alle ut fra hvilket behov og forutsetninger de har.

Barnehagens pedagogiske grunnsyn bygger på forståelse der vi  mener at mennesket er:
Unikt, kreativt, sosialt, selvrealiserende, tenkende, kan handle fritt og er ansvarlige for egne handlinger.Mennesket utvikles gjennom dialektikk og bygger på grunnleggende holdning av likeverd.
Mennesker i samspill skaper forutsetninger for hverandres væremåte.
Vi ønsker å se ressursene til de menneskene vi har med å gjøre, vi er ikke opptatt av det vi ikke klarer.