SOSIAL KOMPETANSE

Hovedsatsningsområdet i Heimdalen er sosial kompetanse. Denne kompetansen handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. .

 Fokus blir "Samhandling og toleranse".  Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. 

En tydlig voksenrolle er viktig. Vi voksne skal representere en trygghet for barna gjennom å være større, sterkere, klokere og gode. 

Det betyr at vi voksne er tydlige, setter grenser og styrer barnet på en vennlig måte når det er nødvendig og følger barnets behov når det lar seg gjøre. Det er viktig å støtte og veilede barna i sine erfaringer.