Toleranse og anerkjennelse

Barnehagen lærer barna å ha respekt for alle mennesker, uavhengig av livssyn, kulturell og etnisk bakgrunn. Barnehagens ansatte engasjerer seg mot passitivitet og likegyldighet og lærer barna å glede seg over forskjeller

Barnehagen representerer mangfoldet i befolkningen, og aksepterer ingen form for rasisme, diskriminering eller mobbing